За мен

elizabeta_shumanova

Психотерапевт към Институт по Позитивна Психотерапия

Регистър на сертифицираните позитивни психотерапевти

Член на Дружеството по Позитивна Психотерапия

Дестки психолог

Първият сертифициран Консултант Лечебни кодове за България!

http://thehealingcodes.com/meet-practitioners/

Фасилитатор на фамилни констелации http://www.familyconstellationsbulgaria.org/fasilitatori.html

Писател на статии http://smartmoney.bg

Създател на Първото Училище за родители в Перник

2011г.- 2017г. – Позитивна психотерапия, Майсторско ниво, Институт по Позитивна Психотерапия

2014г. – Сертифициране – Консултант Лечебни кодове, Д-р Алекс Лойд Кампъни

2014г. – Сертификат за модул „Кризисна интервенция за деца и юноши 2“, Институт по Позитивна психотерапия

2013г. – Сертификат за Шуслеров терапевт

2013г. – Сертификат за модул „Групово-терапевтични техники за работа с деца и юноши“, Институт по Позитивна психотепия

2012г. – Магистър „Логопедия“, СУ „Св. Кл. Охридски“

2012г. – Сертификат за модул „Терапевтични практики за развитие на емоционална и социална интелигентност при деца със СОП“, Институт по Позитивна психотерапия

2011г. – Удостоверение за Базисно обучение по Позитивна психотерапия, Институт по Позитивна психотерапия

2011г. – Сертификат за модул „Приказна психотерапия 2“, Институт по Позитивна психотерапия

2011г. – Сертификат за модул „Кризисна интервенция за деца и юноши“, Институт по Позитивна психотерапия

2011г. – Основава Училище за родители, гр.Перник

2011г.  – Сертификат за модул „Приказна психотерапия“, Институт по Позитивна психотерапия

2010г. – Cambridge ESOL Level 2 Certificate in ESOL International

2010г. – Сертификат – Фасилитатор на Фамилни констелации, Фондация „Фамилни Констелации – България“

2007 – 2008г. – Представител за Югозападна България по програмата „Не на агресията в училище“, Ивомир Димчев, изд.Феникс дизайн, Фондация Галатея

2007 – 2009 – Преподавател по Английски език, Езикова школа Форс

2007г. – Бакалавър „Предучилищна и начална училищна педагогика“, СУ „Св. Кл. Охридски“

2005г. – 2006г. – Отговаряща за „Развитие на детски програми по системата Норбеков“,Институт по Позитивна психология, Юрий Синенко

2003 – 2004г. – Водещ преподавател в детска градина, Чикаго, САЩ

2002 – 2005г. – Пребиваване в Чикаго, САЩ

2002г. – Удостоверение за професионална квалификация по фотография, СУ „Св. Кл. Охрдиски“

2000г. – Влизане в Бакалавърска програма „Предучилищна и начална училищна педагогика“, СУ „Св. Кл. Охридски“

2000г. – Удостоверение – Природо-математическа гимназия, гр.Перник